SPAR ชวนมารู้จัก "ฟาร์มลุงเครา" ศูนย์การเรียนรู้ ครูปัญญาไทยรุ่นที่ 7

SPAR ชวนมารู้จัก "ฟาร์มลุงเครา" ศูนย์การเรียนรู้ ครูปัญญาไทยรุ่นที่ 7

ฟาร์มลุงเครา ศูนย์การเรียนรู้ ครูปัญญาไทยรุ่นที่ 7

ที่ SPAR เราเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้คุณเสมอ ผักสดจากฟาร์มลุงเครา เราคัดสรรค์มาแล้วเพื่อให้ลูกค้าของเรามั่นใจว่า จะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

 

ฟาร์มลุงเครา ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดินตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง การผลิตพืชผักปลอดภัย การเลี้ยงไส้เดือนดิน การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์

ลุงเคราปรับเปลี่ยนพื้นที่ใหม่ด้วยการแปลงสวนส้มเป็นสวนมะนาวในบ่อซีเมนต์ แปลงที่นากว่า 15 ไร่เป็นแปลงปลูกผักคะน้า ต้นหอมและพริก 

ทำโรงเลี้ยงไส้เดือนเพื่อใช้ในการพื้นฟูดิน ปลูกพืชสมุนไพรไล่แมลง โดยหันหลังให้สารเคมีทุกชนิด

 

แม้ช่วงแรกๆ อาจจะยากลำบาก เนื่องจากการปรับสภาพของดินยังไม่ดีพอ แต่ทุกวันนี้พื้นที่การเกษตรภายในฟาร์มลุงเครา ทุกขั้นตอนการผลิตเป็นเกษตรอินทรีย์ 100%

ลุงเคราดัดแปลงเป็นสวนเกษตรผสมผสาน มีทั้งผักกินใบและพืชให้ผล ปลูกอยู่เต็มพื้นที่ ซึ่งแบ่งออกเป็นแปลงๆ อย่างชัดเจน พืชผักที่ปลูกจะสลับหมุนเวียนกันไปตลอดทั้งปี

 

ที่ SPAR เรามุ่งมั่นคัดสรรสินค้าคุณภาพดี
มายาวนานกว่า 80 ปี

 • ความเป็นเลิศ
  ในมาตรฐานสินค้าอาหารสด
 • ความมุ่งมั่น
  คัดสรรเพื่อคุณภาพที่ดีกว่า
 • การดูแล
  ลูกค้าทุกคนเหมือนคนพิเศษ
 • ความคุ้มค่า
  คุ้มราคา ทุกครั้งที่ใช้บริการ