ไม่รับถุง คุณช่วยโลก

4 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
สพาร์ร่วมรณรงค์ไม่ใช้ถุงพลาสติก กับโครงการ
"ไม่รับถุง คุณช่วยโลก"

ตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2562 เป็นต้นไป
เพียงคุณปฏิเสธการใช้ถุงพลาสติกจากการช้อปปิ้งที่สพาร์
ทุกๆยอดการไม่รับถุงพลาสติก 1 ใบ สพาร์จะบริจาคเงิน 0.20 บาท
ให้กับ 13 องค์กรสาธารณะประโยชน์ ดังนี้

1. มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.)
2. มูลนิธิรามาธิบดี
3. สภากาชาดไทย
4. มูลนิธิแพทย์ชนบท
5. มูลนิธิธรรมรักษ์ (วัดพระบาทน้ำพุ)
6. มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
7. มูลนิธิคุ้มครองเด็ก
8. มูลนิธิศุภนิมิต แห่งประเทศไทย
9. มูลนิธิปวีณาหงสกุลเพื่อเด็กและสตรี
10. มูลนิธิบ้านบางแคในพระอุปถัมภ์
11. มูลนิธิสืบนาคะเสถียร
12. มูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ
13. มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก
 

ที่ SPAR เรามุ่งมั่นคัดสรรสินค้าคุณภาพดี
มายาวนานกว่า 80 ปี

 • ความเป็นเลิศ
  ในมาตรฐานสินค้าอาหารสด
 • ความมุ่งมั่น
  คัดสรรเพื่อคุณภาพที่ดีกว่า
 • การดูแล
  ลูกค้าทุกคนเหมือนคนพิเศษ
 • ความคุ้มค่า
  คุ้มราคา ทุกครั้งที่ใช้บริการ